Get Adobe Flash player

Hvem er vi?

Aktiv og ung ble grunnlagt i 1997 og har siden da tilrettelagt aktivitetshelger og ferier for barn og ungdom.

Vi fokuserer på å gi barn og ungdom et aktivitets- og ferietilbud med tett oppfølging av hver enkelt. Målet er å tilrettelegge aktiviteter ut i fra hver enkeltes behov og ferdighetsnivå.
For å nå dette målet konsentrerer vi oss om små grupper, hvor hvert enkelt barn og ungdom får sjansen til å gå i dybden i en ønsket aktivitet.

«Når de riktige rammene for læring er tilstede vil det kunne øke sjansene for mestring som igjen vil kunne føre til økt selvfølelse»

Vi har fokusert på aktiviteter som inneholder spenning og som lett kan tilrettelegges for hver enkeltes ferdighetsnivå. Aktivitetene er også noe vi personlig opplever som spennende og er engasjerte i. Dette ser vi som viktig for å kunne motivere andre til de samme aktivitetene.

Aktivitetene er valgt på bakgrunn av kartlegging blant barn og ungdom, og tidligere erfaring.

Vi legger også vekt på at barn og ungdom skal få muligheten til å utfolde seg utenom de organiserte aktivitetene. Aktiv og ung har masse aktivitetsmateriell som passer til de ulike årstidene.

Mål
– Tilrettelegge aktiviteter ut ifra hver enkelt barn/ungdoms behov
– Gi barn/ungdom mulighet til læring, mestring og trivsel
– Barn/ungdom skal få mulighet å etablere kontakt med jevnaldrende i smågrupper
– Opplevelser
– Spenning

Vi tilbyr
– Avlastnigshelger

– Ferieuker i sommerferien, vinterferien og påskeferien

– Støttekontaktgrupper

Rammer
– Fast hver 3 helg
– Små grupper (maksimalt 8 barn/ungdommer)
– Stabile, aldersinndelte grupper
– Barn/ungdom fra ca. 9 år – ca.17 år
– Tett oppfølging med 2 faste ledere
– Ledere med fagrelatert utdanning og erfaring.
– Ledere med lang erfaring i å lede barn i aktiviteter
– Fast tilholdsted (Hus) ved Norefjell.

DSC_0169

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansatte

Kristoffer Jacobsen – Daglig leder og teamleder (Adjunkt)

Vegard Theie Sandven – Administrasjon og teamleder (Lektor)

Marius Stavseng Slinning – Administrasjon og teamleder (Adjunkt)

Bent Aannerud – Pedagogisk veileder (Barnevernspedagog)

Martin Bolstad – Gruppeleder og miljøarbeider

Marius Bråtesveen – Gruppeleder

William Eliassen – Gruppeleder

Jeanette Veiby – Gruppeleder

Silje Dørum – Gruppeleder

Guro Stavseng Slinning – Aktivitetsleder

Marius Innerdal Jørgensen – Aktivitetsleder

Vegard Tho – Aktivitetsleder

Mathias Kristensen – Aktivitetsleder

Kari Marte Bodilsen- Aktivitetsleder

Julie Dale Braathen – Aktivitetsleder

Tormod Østmo- Aktivitetsleder

Marius Innerdal Jørgensen- Aktivitetsleder

Morten Innerdal Jørgensen – Støttekontakt

Julie Adele Skaare- Støttekontakt

Kristoffer Solberg- Miljøarbeider

Tomas Elkås Dahl- Miljøarbeider

Edward Fagerli- Miljøarbeider