Get Adobe Flash player

Støttekontaktgrupper

Etter stor forespørsel fra våre kunder har Aktiv og ung startet opp med en støttekontaktordning. Vi skal ha en helhetlig støttekontaktordning i små grupper der deltagerne får muligheter til å utvikle seg sosialt gjennom forskjellige aktiviteter. Vi legger vekt på å bruke de mulighetene som finnes i Oslo og Akershus.  Aktivitetene blir tilpasset gruppens alder, nivå og interesse. Slik at alle kan oppleve trygghet, mestring, glede og forutsigbarhet.

 

Eksempel på aktiviteter kan være: Korktrekkeren, Tusenfryd, Tryvann klatrepark/skisenter, spillkveld, filmkveld, skøyter, snowboard, ski, aking, bading, klatring, konkurransekveld, longboard, skateboard, paintball, parkdag, slakline og ballspill

Mål:

 • Trivsel
 • Sosial trening
 • Opplevelser sammen med jevnaldrende
 • Stimulere til fysisk aktivitet
 • Tilrettelagte og spennende aktivitete

Rammer:

 • Små grupper (maks 7 barn/ungdommer med to ledere)
 • Faste tidspunkt over en lengre periode
 • Stabile grupper
 • Aldersinndelte grupper
 • Barn/ ungdom fra 8 til 18 år
 • Tett oppfølging av ledere med fagrelatert utdanning
 • Ledere med lang erfaring i å lede barn i aktiviteter
 • Transport
 • Vi følger skolekalenderen (kort opphold over sommer og jul)