Avlastning

- Med overnatting

Norefjell

Vi har tre hus i Norefjell-området som vi bruker til vårt tilbud «Avlastning med overnatting»

Faste Grupper

Vi har faste grupper på maks 8 deltagere med faste ledere som drar på tur hver tredje helg. Dette tilsvarer 15 helger i løpet av et år.

Oppfølging før og etter

Vi er i kontakt med foresatte før og etter hver tur. Vi skriver rapport på alle deltagere etter hver helg som blir sendt til saksbehandler hvert halvår.

Aktiv og Ung jobber med Barn og Ungdom. Vi tilbyr Avlastning, Miljøarbeid, Ferieavlastning, Støttekontaktgrupper, Fritidstiltak, Aktivitetstiltak, Miljøarbeidertjenester, Støttekontakt og har over 20 års erfaring.
 

- "Stor og viktig del av livet mitt"

Gabriel (19)

Deltaker i 9 år

Aktiv og Ung har vært en stor og viktig del av livet mitt. Jeg slet på skolen, passet ikke inn og ble ofte mobbet. Det er ikke enkelt når man tror man er alene i verden, derfor er jeg takknemlig for at Aktiv og Ung greide å bevise for meg at det ikke var sant. Turene ble som ett slags fristed der man fikk være seg selv og likevel bli godtatt. Jeg fikk noen av mine aller beste venner der, som jeg også omgås den dag i dag. Jeg er takknemlig for de flotte lederne som orket å holde ut med oss. For de brydde seg, og hvis du hadde hatt det ekstra tøft en periode så lyttet de alltid. Bare tanken på hvor jeg hadde endt opp uten dette tilbudet skremmer meg, for Aktiv og Ung er en stor del av den mannen jeg er i dag.

Aktiv og Ung jobber med Barn og Ungdom. Vi tilbyr Avlastning, Miljøarbeid, Ferieavlastning, Støttekontaktgrupper, Fritidstiltak, Aktivitetstiltak, Miljøarbeidertjenester, Støttekontakt og har over 20 års erfaring.

Avlastning

- Spesialtilpasset

Det hender at barn og ungdommer trenger tettere oppfølging enn det vi tilbyr i vårt tilbud «Avlastning med overnatting». Aktiv og Ung kan da tilpasse en gruppe som dekker de behovene som deltagerne måtte ha. Dette kan for eksempel innebære:

    * Endring av gruppestørrelse

    * Ekstra tilpasning av aktiviteter

    * Fler ledere på en gruppe

eller andre tilpasninger vi blir enige om basert på det enkelte barns behov.

Aktiv og Ung jobber med Barn og Ungdom. Vi tilbyr Avlastning, Miljøarbeid, Ferieavlastning, Støttekontaktgrupper, Fritidstiltak, Aktivitetstiltak, Miljøarbeidertjenester, Støttekontakt og har over 20 års erfaring.
 
 

Avlastning

- Ansatte og Rutiner

Utdannelse og Politiattest

Våre ansatte har flere forskjellige fagrelevante bakgrunner. Vi ser på det som en styrke å ikke ha en alt for homogen gruppe med den samme bakgrunnen. Vi har ansatte som er lærere, psykologer, sykepleiere, førskolelærere, barnevernspedagoger og barne- og ungdomsarbeidere.

Alle våre ansatte må selvfølgelig levere gyldig politiattest.

Taushetsplikt

For at vårt opplegg skal fungere må det baseres på trygghet og fortrolighet. Det er derfor en selvfølge at alle som jobber hos oss må underskrive en taushetserklæring.

Aktiv og Ung jobber med Barn og Ungdom. Vi tilbyr Avlastning, Miljøarbeid, Ferieavlastning, Støttekontaktgrupper, Fritidstiltak, Aktivitetstiltak, Miljøarbeidertjenester, Støttekontakt og har over 20 års erfaring.

Rapporter

Lederne skriver rapporter på hver deltager etter hver helg. Rapportene blir sendt til oppdragsgiver hvert halvår eller etter avtale.

24 t tilgjengelighet

Aktiv og Ung er tilgjengelig på telefon når som helst både for foresatte og oppdragsgiver, stiller på samarbeidsmøter, har møter med deltagere og jobber hele tiden for at tiltaket skal fungere på best mulig måte både for deltager, foresatte og oppdragsgiver.

Lover og Regler

Aktiv og Ung utfører alltid tiltakene sine i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, regler og enkeltvedtak.