top of page

Etter skoletid

- Tilpasset tilbud etter skoletid

Alternativ til EST

For noen er ikke det EST-tilbudet som skolen tilbyr tilpasset deres behov. Vi i Aktiv og Ung tilbyr et skreddersydd opplegg for de som trenger et tilbud med tettere oppfølging og spesielle tilpasninger. 

Aktiviteter

Vi tilpasser innholdet i tilbudet etter familiens og saksbehandlers ønsker og behov.

Henting og levering

Aktiv og Ung har mulighet til å hente på skolen og leverer alltid hjemme når dagen er ferdig. Våre lokaler er på Sagene i Oslo

31.png
Etter skoletid
Referanse

- "Stor og viktig del av livet mitt"

Gabriel (19)

Deltaker i 9 år

Aktiv og Ung har vært en stor og viktig del av livet mitt. Jeg slet på skolen, passet ikke inn og ble ofte mobbet. Det er ikke enkelt når man tror man er alene i verden, derfor er jeg takknemlig for at Aktiv og Ung greide å bevise for meg at det ikke var sant. Turene ble som ett slags fristed der man fikk være seg selv og likevel bli godtatt. Jeg fikk noen av mine aller beste venner der, som jeg også omgås den dag i dag. Jeg er takknemlig for de flotte lederne som orket å holde ut med oss. For de brydde seg, og hvis du hadde hatt det ekstra tøft en periode så lyttet de alltid. Bare tanken på hvor jeg hadde endt opp uten dette tilbudet skremmer meg, for Aktiv og Ung er en stor del av den mannen jeg er i dag.

Aktiv og Ung jobber med Barn og Ungdom. Vi tilbyr Avlastning, Miljøarbeid, Ferieavlastning, Støttekontaktgrupper, Fritidstiltak, Aktivitetstiltak, Miljøarbeidertjenester, Støttekontakt og har over 20 års erfaring.
Klatrepark_v02B.jpg

Etter skoletid

- Ansatte og Rutiner

Utdannelse og Politiattest

Våre ansatte har flere forskjellige fagrelevante bakgrunner. Vi ser på det som en styrke å ikke ha en alt for homogen gruppe med den samme bakgrunnen. Vi har ansatte som er lærere, psykologer, sykepleiere, førskolelærere, barnevernspedagoger og barne- og ungdomsarbeidere.

Alle våre ansatte må selvfølgelig levere gyldig politiattest.

Aktiv og Ung jobber med Barn og Ungdom. Vi tilbyr Avlastning, Miljøarbeid, Ferieavlastning, Støttekontaktgrupper, Fritidstiltak, Aktivitetstiltak, Miljøarbeidertjenester, Støttekontakt og har over 20 års erfaring.

Taushetsplikt

For at vårt opplegg skal fungere må det baseres på trygghet og fortrolighet. Det er derfor en selvfølge at alle som jobber hos oss må underskrive en taushetserklæring.

Rapporter

Lederne skriver rapporter etter hver dag. Rapportene blir sendt til oppdragsgiver hver måned eller etter avtale.

24 t Tilgjengelighet

Aktiv og Ung er tilgjengelig på telefon når som helst både for foresatte og oppdragsgiver, stiller på samarbeidsmøter, har møter med deltagere og jobber hele tiden for at tiltaket skal fungere på best mulig måte både for deltager, foresatte og oppdragsgiver.

Lover og Regler

Aktiv og Ung utfører alltid tiltakene sine i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, regler og enkeltvedtak.

bottom of page