Miljøarbeid

- Tilpasset hver Deltaker

Miljøarbeid

Aktiv og Ung tilbyr en fleksibel og tilpasset miljøarbeidertjeneste som er tilpasset saksbehandler, foresattes og ikke minst deltagerens ønsker og behov.

Fasiliteter

For å kunne gi den beste mulige oppfølgingen har våre miljøarbeidere tilgang til bil, en leilighet med
muligheter for å lage mat eller gjøre lekser og masse aktivitetsmateriell.

Oppfølging Før og Etter

Aktiv og Ung er i kontinuerlig kontakt med foresatte. Vi skriver tilpassede rapporter for hver dag, som blir sendt til saksbehandler månedlig eller etter avtale. Vi stiller selvfølgelig også opp i alle relevante samarbeidsmøter og lignende.

Aktiv og Ung jobber med Barn og Ungdom. Vi tilbyr Avlastning, Miljøarbeid, Ferieavlastning, Støttekontaktgrupper, Fritidstiltak, Aktivitetstiltak, Miljøarbeidertjenester, Støttekontakt og har over 20 års erfaring.
 

- "Inspirerte meg til Utdannelse"

Markus (24)

Deltaker i 11 år

Jeg var deltager på Aktiv og Ung i 11 år fra jeg var 9 til 20. Jeg har utrolig mange fine minner fra min tid der. Alt fra aktivitetene til samholdet mellom
deltagerne og lederen. Aktiv og Ung var for meg ett avbrekk fra hverdagen, et sted der jeg kunne dra til trygge omgivelser møte venner, få veiledning i livet, mens jeg fikk delta i masse aktiviteter som jeg ellers ikke hadde muligheten til å få vært med på. Tiden min i Aktiv og Ung inspirerte meg til å ta min utdannelse som Barne- og ungdomsarbeider. Den har ført til arbeid med både barn og ungdom noe jeg fortsatt gjør i dag. Jeg ser fortsatt tilbake på tiden min i Aktiv og Ung med glede og ville aldri byttet tiden min der for noe.

Aktiv og Ung jobber med Barn og Ungdom. Vi tilbyr Avlastning, Miljøarbeid, Ferieavlastning, Støttekontaktgrupper, Fritidstiltak, Aktivitetstiltak, Miljøarbeidertjenester, Støttekontakt og har over 20 års erfaring.

Miljøarbeid

- Fleksibilitet

Skreddersydd

Vår erfaring er at ingen av de miljøterapeutiske tiltakene er like. Vi kan da heller ikke løse de på
samme måte. Deltagerne har forskjellige forutsetninger, utfordringer og antall tildelte timer. Derfor jobber vi tett med familie og oppdragsgiver for å lage et så godt og skreddersydd tilbud som mulig innenfor våre rammer. Vi tar hensyn til hvilke ønsker alle har i forhold til tiltaket og løser det på den beste mulige måten med fokus på barnets beste. 

 
Aktiv og Ung jobber med Barn og Ungdom. Vi tilbyr Avlastning, Miljøarbeid, Ferieavlastning, Støttekontaktgrupper, Fritidstiltak, Aktivitetstiltak, Miljøarbeidertjenester, Støttekontakt og har over 20 års erfaring.
 

Miljøarbeid

- Ansatte og Rutiner

Utdannelse og Politiattest

Våre ansatte har flere forskjellige fagrelevante bakgrunner. Vi ser på det som en styrke å ikke ha en alt for homogen gruppe med den samme bakgrunnen. Vi har ansatte som er lærere, psykologer, sykepleiere, førskolelærere, barnevernspedagoger og barne- og ungdomsarbeidere.

Alle våre ansatte må selvfølgelig levere gyldig politiattest.

Taushetsplikt

For at vårt opplegg skal fungere må det baseres på trygghet og fortrolighet. Det er derfor en selvfølge at alle som jobber hos oss må underskrive en taushetserklæring.

Aktiv og Ung jobber med Barn og Ungdom. Vi tilbyr Avlastning, Miljøarbeid, Ferieavlastning, Støttekontaktgrupper, Fritidstiltak, Aktivitetstiltak, Miljøarbeidertjenester, Støttekontakt og har over 20 års erfaring.

Rapporter

Miljøarbeiderne skriver tilpassede rapporter etter hvert møte. Rapportene blir sendt uoppfordret til oppdragsgiver. Enten hver måned eller annenhver måned alt etter hvor ofte vi er med deltageren.

24 t Tilgjengelighet

Aktiv og Ung er tilgjengelig på telefon når som helst både for foresatte og oppdragsgiver, stiller på samarbeidsmøter, har møter med deltagere og jobber hele tiden for at tiltaket skal fungere på best mulig måte både for deltager, foresatte og oppdragsgiver.

Lover og Regler

Aktiv og Ung utfører alltid tiltakene sine i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, regler og enkeltvedtak.