top of page
A&U-Facebookheader-1.png

Aktiv og Ung Innlandet

Aktiv og Ung tilbyr avlastning og miljøarbeidertjenester til barn og ungdom. Dette har vi gjort siden oppstarten i 1997.

 

Vi har rammeavtale i Stange, Hamar, Elverum, Ringsaker og Løten og har nå startet en avdeling i Innlandet.  På denne siden vil vi fortelle litt om hvem vi er og hvordan vi jobber. 

Hvem er vi?

siden 1997 (1).png

Aktiv og Ung har jobbet med barn og ungdommer siden 1997. Vi jobber for å skape helhetlige og tilpassede tjenester for våre deltagere, foresatte og oppdragsgivere. 

Vi har rammeavtaler med flere kommuner på Østlandet deriblant Oslo, Asker og Drammen. Våre kunder er både Barnevernstjenester, Søknadskontorer, Pleie og omsorg eller lignende instanser.

 

Helt siden oppstarten har Aktiv og Ung sitt mål vært å gi barna som er med oss positive mestringsopplevelser i trygge rammer. Vi har fokus på å være i aktivitet uansett årstid. Aktiv og Ung legger til rette for en rekke spennende aktiviteter hvor barna kan være med å påvirke hvilke aktiviteter som blir gjennomført. 

Her er en video fra sommeren 2018 som viser noen av aktivitetene vi gjør på sommerstid 

Avlastning med overnatting i Trysil

Vårt tilbud "Avlastning med overnatting" har vært kjernen i vår virksomhet helt fra oppstarten og frem til i dag. Over 20 års erfaringer har gjort dette til et meget gjennomarbeidet tilbud med kvalitet i alle ledd. Vårt fokus er alltid barnas beste. Det at vi har hatt deltagere som har vært med oss i over 10 år tar vi som et tegn på at barna trives. 

Frem til nå har vi kun gjennomført dette avlastningstilbudet på Norefjell. I 2022 skal vi i tillegg starte opp i Trysil.

Vi tilbyr:

  • Faste og stabile grupper

  • Faste ledere

  • Maks 6 barn på 2 voksne

  • Turer hver tredje helg

  • Positive mestringsopplevelser

  • Sosial samvær med jevnaldrende

Aktiviteter kollage.png
A&U-Bobler5.png

Miljøarbeid

Aktiv og Ung tilbyr en fleksibel og tilpasset miljøarbeidertjeneste som er tilpasset deltagerens, oppdragsgivers og foresattes ønsker og behov. Som i alt vårt arbeid er det aktiviteter og positive mestringsopplevelser som står i fokus og blir brukt som en inngang for endringsarbeidet vi er satt til å gjøre. 

Transport

For å kunne gi den beste mulige oppfølgingen har våre miljøarbeidere tilgang til bil. Vi henter barna hjemme og leverer etter endt møtepunkt. Det gir også muligheter for å kunne gjøre aktiviteter som ikke ligger rett i nærheten. 

Oppfølging Før og Etter

Aktiv og Ung er i kontinuerlig kontakt med foresatte. Vi skriver tilpassede rapporter etter hvert møtepunkt, som blir sendt til saksbehandler månedlig eller etter avtale. Vi stiller selvfølgelig også opp i alle relevante samarbeidsmøter og lignende.

2:1 og 1:1

Aktiv og Ung kan tilby oppfølging 2:1 og 1:1. Disse tiltakene kan både settes i gang på kort varsel og over kortere tid, eller på en mer jevnlig basis. Tiltakene vil bli skreddersydd for det barnet/ungdommen det gjelder. 

 

Aktiv og Ung sitt fokus vil alltid være aktiviteter og positive mestringsopplevelser som en inngang for endringsarbeid. I 2:1 og 1:1 tiltak vil vi jobbe for å finne en eller flere aktiviteter som barnet/ungdommen liker og bruke aktiviteten som et grunnlag for vårt arbeid med barnet/ungdommen.  

A&U-Bobler9.png

Brukerundersøkelse

Hvert år gjennomfører vi en brukerundersøkelse blant våre deltagere og deres foresatte. Dette er et ledd i vår kvalitetssikring og gir foresatte og deltagere en mulighet til å komme med anonyme tilbakemeldinger til oss.

Den siste undersøkelsen ble holdt i desember 2021 og hadde veldig mange gode tilbakemeldinger. 

I tillegg til denne brukerundersøkelsen er vi i kontakt med oppdragsgivere, foresatte og barna gjennom hele året og inviterer de til å komme med løpende tilbakemeldinger om vårt tilbud. 

Våre ansatte

Utdannelse og Politiattest

Våre ansatte har flere forskjellige fagrelevante bakgrunner. Vi ser på det som en styrke å ikke ha en alt for homogen gruppe med den samme bakgrunnen. Vi har ansatte som er lærere, psykologer, sykepleiere, førskolelærere, barnevernspedagoger og barne- og ungdomsarbeidere. 

Alle våre ansatte må selvfølgelig levere gyldig politiattest.

Taushetsplikt

For at vårt opplegg skal fungere må det baseres på trygghet og fortrolighet. Det er derfor en selvfølge at alle som jobber hos oss må underskrive en taushetserklæring.

Rapporter

Lederne skriver rapporter på hver deltager etter hver helg. Rapportene blir sendt til oppdragsgiver hvert halvår eller etter avtale.

24 t tilgjengelighet

Aktiv og Ung er tilgjengelig på telefon når som helst både for foresatte og oppdragsgiver. Vi stiller på samarbeidsmøter, har møter med deltagere og jobber hele tiden for at tiltaket skal fungere på best mulig måte både for deltager, foresatte og oppdragsgiver.

Lover og Regler

Aktiv og Ung utfører alltid tiltakene sine i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, regler og enkeltvedtak.

SmaaBilder_01B.jpg
A&U-Bobler7.png

Ønsker du å vite mer?

Hvis du ønsker å få vite mer om Aktiv og Ung kan du ta kontakt på telefon eller mail. Vi kan også stille på møte hos dere og presentere oss om dere ønsker det.  

Mail: kontakt@aktivogung.no

Telefon: 22 60 55 44

bottom of page